حجاب زن Archives - سنت آنلاین
خطاب به مخالفان حجاب زن! ۲۸ تیر ۱۴۰۱

خطاب به مخالفان حجاب زن!

تعجب است از هوس‌پرستان، به نوع پوشش مرد كارى ندارند؛ اما پوشش زن را با همه فوائد آن ظالمانه و خلاف آزادى مى‌دانند؛ و از سوى ديگر عريانى و سر برهنگى را با آن كه زيان‌بار است ترحّم بر زن و دستور منع حجاب را عين آزادى مى‌شمارند! به قلمِ عبدالحكيم سيدزاده