حدیث حنین الجذع Archives - سنت آنلاین
نگاهی به حدیث حنین الجذع در شعر پارسی ۲۰ آبان ۱۳۹۷

نگاهی به حدیث حنین الجذع در شعر پارسی

یکی از احادیث بسیار مشهور که به درجه‌ی تواتر رسیده است[۱]، حدیث «حَنِیْنُ الْجِذْعِ» می‌باشد. حنین به معنای: آرزو، اشتیاق، میل، طلب، احساس غربت و دلتنگی می‌آید.[۲] و جذع، تنه‌ی درخت را می‌گویند؛ و در این‌جا منظور تنه‌ی درخت خرماست. حنین الجذع، یعنی: گریه‌ی آن ستون که به خاطر اشتیاق فراوان و عشق شدید به […]