حفظ حرمت Archives - سنت آنلاین
بزرگان ما و خطای علمی! ۲۴ خرداد ۱۴۰۱

بزرگان ما و خطای علمی!

بزرگان نامدار بلوچستان و مجددان دین در این خطه چهره‌های ماندگار و پرافتخار مناطق اهل‌سنت هستد. باوجود کمالات غیر قابل وصف معصوم نیستند و احتمال خطا به ویژه در تالیفاتی که در ابتدای جوانی نوشته‌اند وجود دارد. خطای علمی امری طبیعی است. خطا در تألیفات سلف نیز وجود دارد؛ به‌ طور مثال مجدد هزاره دوم […]