حوزه و دانشگاه لازم و ملزوم همدیگر Archives - سنت آنلاین
حوزه و دانشگاه لازم و ملزوم همدیگر ۲۲ اسفند ۱۳۹۷

حوزه و دانشگاه لازم و ملزوم همدیگر

اگر با دقت بنگریم هر دو قشر طلبه و دانشجو برای خوشبختی دنیا و آخرت خود تلاش می‌نمایند و قطعاً نیز پیشرفت و خوشبختی دینی و دنیایی همه انسان‌ها در گرو علم و دانش است و الله متعال هم اشخاصی که برای خودشان خوشبختی و سرافرازی دنیا و آخرت را طلب می‌کنند، اینطور معرفی می‌کند: […]