حکم شرعی Archives - سنت آنلاین
سجده سهو برای کسی که از تشهد بلند می شود دوباره می نشیند ۲۴ تیر ۱۳۹۹

سجده سهو برای کسی که از تشهد بلند می شود دوباره می نشیند

سوال:  اگر شخصی در قعده اخیر تشهد را خواند، بعد سهوا بلند شد و بعد دوباره به قعده برگشت بفرمائید آیا التحیات را بخواند وبعد سجده سهو کند یا خواندن التحیات لازم نیست؟ جواب: برگشت، سجده سهو کند وبعد تشهد را بخواند وسلام دهد. منبع: ۱-(وان قعد فی الرابعة) مثلا قدر التشهد (ثم قام عاد […]

حکم قبول خواستگار متدینی که همسر دارد! ۰۸ تیر ۱۳۹۹

حکم قبول خواستگار متدینی که همسر دارد!

سلام استاد! بنده دخترى فاضله و قريب به سى سال عمرم هست، مردى به ظاهر نيک و خوش اخلاق براى خواستگارى‌ام آمده است؛ اما چون وى يک زن دارد من نسبت به آينده‌ام در اضطراب و استرس شديد هستم مى‌خواهم نظر شما راهگشاى بنده باشد، همانطور که مطالب زيباى کانالتان مشعل راه بوده است، منتظر […]