حکم گرفتن پول پیش از مستاجر Archives - سنت آنلاین
حکم گرفتن پول پیش از مستاجر ۲۸ آذر ۱۴۰۰

حکم گرفتن پول پیش از مستاجر

 سؤال: بنده راجع به «پول پیش» چند سوال دارم، لطفا در پرتوی فقه اسلامی به آنها پاسخ عنایت بفرمایید؟ الف: آیا صاحب ملک (موجر) می تواند پولی به عنوان «پول پیش» از مستاجر دریافت نماید یا خیر؟ (علت دریافت این مبلغ به خاطر جبران ضررهای احتمالی از قبیل پول آب، برق و یا عدم پرداخت […]