خوشبختی واقعی Archives - سنت آنلاین
خوشبختی یعنی ایمان واقعی به الله متعال ۲۶ آذر ۱۳۹۷

خوشبختی یعنی ایمان واقعی به الله متعال

ایمان؛ حقیقتی ثابت، ارزشی والا، نعمتی سرشار و نور و هدایت و حیات است.. ایمان از برترین حقایق این هستی و از بزرگترین نعمت‌های زندگانی است.. ایمان، خودش هستی و خودش زندگانی است. این هستی بدون ایمان حقیقتی ندارد و زندگانی بدون ایمان بی‌مزه‌ است. ایمان است که به هستی معنا می‌بخشد و انسان را […]

خوشبختی و بدبختی واقعی ۲۶ مهر ۱۳۹۳

خوشبختی و بدبختی واقعی

اگر خبرنگاری از تک تک مردم این سؤال را بپرسد که شما در زندگی به دنبال چه چیزی هستید و برای به دست آوردن چه چیزی تلاش می‌کنید و می‌خواهید به چه چیزی برسید؟ یا بپرسد: شما در زندگی از چه چیزی بیزارید و می‌ترسید گرفتار آن شوید؟ جواب‌ها هر چند ممکن است ظاهراً گوناگون […]