دانشگاه اسلامی Archives - سنت آنلاین
دختران و تحصیلات مختلط دانشگاهی! ۱۳ آبان ۱۳۹۷

دختران و تحصیلات مختلط دانشگاهی!

اسلام زن را انسان درجۀ یک می‌داند و آن را گرامی داشته و از این جهت حجاب را مشروع نموده است در حالیکه ملل سابق کمترین حق انسانی برای زن معتقد نبودند. زن در اسلام بسان مرد مکلف به کسب ایمان و عمل است و در کسب ثواب سهم او مساوی با مرد است؛ الله […]

دارالعلوم دیوبند؛ مادر مدارس و دانشگاه‌های اسلامی در شبه‌قاره هند ۰۹ اسفند ۱۳۹۲

دارالعلوم دیوبند؛ مادر مدارس و دانشگاه‌های اسلامی در شبه‌قاره هند

پس از آن‌که انقلاب سراسری و مشهور مردم شبه‌قاره‌ی هند علیه استعمار انگلیس در سال ۱۲۷۴‌ق./ ۱۸۵۷م. بر اثر توطئه‌‌های داخلی و سرکوب‌گری نظامی استعمارگران با شکست مواجه شد، اوضاع هند رو به وخامت نهاد. دولت مسلمانان مغول که به‌ظاهر تا آن روز در دهلی حاکم بود، آخرین نفس­‌های خود را کشید و جان داد […]