در بیان قناعت Archives - سنت آنلاین
در بیان قناعت ۰۹ اسفند ۱۳۹۷

در بیان قناعت

با قناعت ساز دایم، ای پسر /٭/ گرچه هیچ از فقر، نبود تلخ‌تر هر سحر برخیز و استغفار کن /٭/ فرصتی اکنون که داری، کار کن همنشین خویش را غیبت مکن /٭/ غیر شیطان، بر کسی لعنت مکن چون شود هر روز در عالم، جدید /٭/ از گناهان تو به می‌باید گُزِید هر کرا ترسی […]