دلیل قاطع Archives - سنت آنلاین
دلیل قاطع بر جاودانگی قرآن ۰۴ فروردین ۱۳۹۳

دلیل قاطع بر جاودانگی قرآن

طبیعی است که دوام بقا و زندگی، آرزوی هر انسانی است؛ زیرا کلیه‌ی نعمت‌هایی که انسان از آن برخوردار است، وابسته به حیات اوست، اگر حیات نباشد، تمام نعمت‌ها مانند مال، مقام، منصب، قدرت، خوراک و غذا، پوشاک، همسر و… فاقد فایده خواهد بود. دلیل این جاذبه‌ی فطری این است که چنان‌چه زندگی انسان مورد […]