دین ادندیشه Archives - سنت آنلاین
اسلام؛ دین اندیشه و تفکر ۰۵ آبان ۱۳۹۷

اسلام؛ دین اندیشه و تفکر

«تفکر» اساس و شالوده‌ی دین است و از همه بیشتر «اسلام» به آن تأکید دارد.  ترغیب انسان به اندیشیدن و تأمل در نشانه‌ها و دریافت اسرار هستی و کُنه خلقت و آفرینش از کوچک‌ترین ذره که عبث خلق نشده تا معجون و شگفتی که خود داشت، همه مؤید این توصیه‌ی مؤکد است که بیندیش در […]