دیوار وحدت ترک برداشت Archives - سنت آنلاین
دیوار وحدت ترک برداشت ۲۰ آذر ۱۳۹۶

دیوار وحدت ترک برداشت

وحدت امت اسلام از اساسی ترین آموزه‌های قرآن مجید و شریعت مقدس اسلامی هست؛ جامعه‌ی که بنا آن با تار و پود وحدت تنیده، آرام و بی‌هرج و مرج و سالم است. افراد این جامعه نیز آرام و بردباراند و آینده‌‌‌گان این جامعه نسلی پربار و سالم خواهند بود، اما توهین و تفرقه پتکی است […]