رفتار اشتباه و بد والدین Archives - سنت آنلاین
اسباب انحراف فرزندان و راه علاج آن ۰۲ شهریور ۱۳۹۹

اسباب انحراف فرزندان و راه علاج آن

 فقر و ناداری وقتی فرزند نیازهای خود، مانند لباس و خوراک را در خانه نبیند، به ماحول و اطراف خود می‌نگرد و در جامعه به دنبال آن‌ها می‌گردد و همین سبب می‌شود که دست به جرائم و کارهای بد بزند. ▫️اسلام برای مقابله با فقر، پایه‌های کفالت را وضع نموده و زندگانی شرافتمندانه‌ای را برای […]