روش نقد Archives - سنت آنلاین
تاثیر و نقش رسانه و فضای مجازی در حاکمیت ۱۸ دی ۱۳۹۷

تاثیر و نقش رسانه و فضای مجازی در حاکمیت

در حوزه ادبیات مربوط به دموکراسی، ارتباطِ میان دموکراسی و رسانه واقعیت مهمی است که به صورت مشخص این سوال را در ذهن ما مطرح می‌کند که رسانه‌ها چه نقشی در نظامهای دموکراتیک دارند؟ سر منشأ این سوال از آنجاست که دموکراسی، نظامی سیاسی شناخته می‌شود که در آن حاکمیت از آنِ مردم است و […]

من درخور نقدم نه دين اسلام ۲۰ آبان ۱۳۹۷

من درخور نقدم نه دين اسلام

من مبلغ اسلامم و به آن و صلاحيت رهبری‌اش برای تمام شرايط و مقتضيات عصر صنعت باور دارم و آن را با قوانين هزار و چهارصد سال پيشش بهترين دين و قانون و منشور برای بشر می‌دانم؛ چون به خدايی بودن دين باور دارم و آن را حاصل تجربه محمدی و زاييده فرهنگ عرب نمی‌دانم. […]