زمانگ Archives - سنت آنلاین
زمانگ ۱۹ بهمن ۱۳۹۹

زمانگ

نه کنت گوں کس زمانگ مهربانی دو روچ انت بس بهارگاهَے جوانی نه مانیت بے وفائیں زندگانی غمانی مرکز انت اے دهر فانی دلان نیلیت په عیش و شادمانی مدام ناکام کنت در کامرانی سِد اَنت دنیا توکا دوست و جانی ادا کاینت مصیبت ناگهانی اجل کیت گار بیت زند نشانی به غیر از ذات […]