سنت آنلاين Archives - سنت آنلاین
بلوچی بتل ضرب المثل بلوچی ۲۷ مرداد ۱۴۰۰

بلوچی بتل ضرب المثل بلوچی

پس چارینی و مُـلّائی نہ بیت بـزانت: ھـر ڪارا وتا وھـدے ھست، پہ اِشتاپی علم حاصل ڪَنگ نہ بیت. پُـژدر: گوش اَنت ڪہ یڪ شوانگے وانـگَے حُـبّ پاداَتڪ. آئیا وتی پس میتگَے نزیڪّا یلہ دات اَنت و وت ھـمدا مُـلّا گورا پہ وانـگا شُـت. وھـدے وانـگ بنداتی ڪُت، دلگوشی گیشـتر پسانی نیمـگا اَت. چار اِتی […]

وظیفه خبرنگار انعکاس صحیح اخبار و اتفاقات به جامعه است ۱۷ مرداد ۱۴۰۰

وظیفه خبرنگار انعکاس صحیح اخبار و اتفاقات به جامعه است

 حضرت شیخ الإسلام مولانا عبدالحمید: خبرنگاران وظیفه و رسالت بسیار سنگینی را بر عهده دارند. انعکاس صحیح اخبار و اتفاقات به جامعه وظیفه هر خبرنگار است. این قشر از جامعه اگر به درستی به وظیفه خود عمل کنند و از انعکاس اخبار کذب و ناصحیح اجتناب نمایند، بهترین خدمت را برای بشریت و ملت انجام […]