سنت آنلاین بلوچی Archives - سنت آنلاین
فرھنگ لغت بلوچی فارسی ۰۸ آبان ۱۴۰۰

فرھنگ لغت بلوچی فارسی

بَھر: اجازہ ورود بہ حضور پادشاھان و امیران ، بار بھرام: ستارہ بھرام کہ نام دیگر آن در فارسی و عربی مرّیخ است بھرام پیلّ: توفان بزرگ دریایی کہ ھر چند سال یکبار در فصل تابستان رخ می دھد بھر بَر: بھرہ مند ، شریک ۔ سھیم بَھرِشت: بھرہ ، سھم ۔ تقسیم بِھرَگ: دارای […]

فرھنگ لغت بلوچی فارسی ۰۸ آبان ۱۴۰۰

فرھنگ لغت بلوچی فارسی

بُھار: بوی بسیار تند بَھاران: بسیار سر سبز و آباد۔ مربوط بہ بھار (سبزہ)، جانوری کہ در سبزہ ھا زندگی می کند یا از آنھا می چرد بھار زید: زمین یا دشتی کہ سر سبز و آباد است بھار ساچ: بھار گونہ ، سر سبز و آباد ، دارای آب و ھوای بھاری بھار شان: […]

رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلمَے سُنتاں ۰۴ آبان ۱۴۰۰

رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلمَے سُنتاں

چه وابا پاد آیگَے سُنّتاں ۱_ وهدے که چه وابا چست بوت ات هر دوئین دستا په سر و چماں به‌لگاش اِت داں وابگینگی چه سرا به‌روت. ۲_ صحبا که چه‌وابا پاد آتک ات، اے دعایا به‌وان ات: “الحمدلله لله الذی احیانا بعد ما اماتنا والیه النشور” (مچیں ساڑایگ په الله (جل جلاله) لائق انت […]

 وصف نبی صلی الله علیه و آله و سلم ۰۴ آبان ۱۴۰۰

 وصف نبی صلی الله علیه و آله و سلم

دوشی درائیں بُلبُلاں چَرز و چَلول و شانتُلاں ھر جا ماں سرسبزیں گُلاں آواز ونتگ چہ دلاں بلغ العُلی بکمالہ شوانگ گوں میشانی رمگ دھگاں ماں شھرانی دمگ ورنای و پیرانی گَلَگ ھوری گوشنت انت یاالگ کشف الدجی بجمالہ روژنائیں روچ و شپ تھار ڈکّالَے موسم یا بھار ماھم کنین صلوات و جار ذکرِ نبیِّ […]

 الله که بدَنت دیر نبیت ۰۱ آبان ۱۴۰۰

 الله که بدَنت دیر نبیت

یک‌روچے نیشابورَے بادشاه په سیل و گردگا چه شهرا در بوت. ڈن چه شهرا یک میان‌سالیں دهکانے دیستی که وتی ڈگار و زمینانی سرا گلائیش اَت. بادشاه هما دمانا وتی قصر و شاهی‌گِسا پچ ترّت و گوشتی: بروِت هما دهکانا بگرت و بیارت. بزّگیں دهکاں گوں ترس و بیم یهت و بادشاهَے تهتَے دیما اوشتات. […]