سواد رسانه ای در مدارس دینی Archives - سنت آنلاین
ضرورت توجه به «رسانه‌شناسی» و «سواد رسانه‌ای» در مدارس دینی ۱۷ بهمن ۱۳۹۹

ضرورت توجه به «رسانه‌شناسی» و «سواد رسانه‌ای» در مدارس دینی

دنیایی که ما در آن زندگی می‌کنیم، عصر انفجار اطلاعات نامیده می‌شود. ما به عنوان افراد عادی، مخاطبان صدها و بلکه هزاران رسانه هستیم که برای جلب رضایت ما با یکدیگر سخت در رقابت هستند. بیشترین اطلاعاتی که ما از دنیای پیرامون خود داریم، به وسیله‌ی همین رسانه‌ها به سمع و نظر ما رسیده و […]