شادی Archives - سنت آنلاین
 افسردگی مقامی معنوی نیست ۱۳ تیر ۱۴۰۲

 افسردگی مقامی معنوی نیست

افسردگی و غمگینی مصیبت است نه نعمت، و جزو مقام‌ها و مدارج عرفانی نیست. با تکلّف خود را افسرده نشان دادن شرعاً ممنوع است

از بچه‌ها شادی بیاموزیم ۳۰ آبان ۱۳۹۷

از بچه‌ها شادی بیاموزیم

از غم امروز و فردا رسته‌ایم /٭/ با «خدا» عهد محبت بسته‌ایم به راستی آیا با خود فکر کرده‌ایم که چرا بچه‌ها در منزل پدر و مادر دل‌شاد و خوش‌حال هستند با آنكه هیچ چیز از خود ندارند و در غم هیچ چیز از امور آینده زندگی نیستند؟ کودکان از آنجا خوش‌اند و غم ندارند […]