شاه گشتی Archives - سنت آنلاین
یادی از حضرت صاحب؛ تاریخ ساز و بدعت شکن معاصر ۲۹ آبان ۱۳۹۷

یادی از حضرت صاحب؛ تاریخ ساز و بدعت شکن معاصر

مطالعه‌ی تاریخ و اطلاع بر سیره‌ی تاریخ‌سازان همیشه به انسان درس عزت و آزادگی داده و روح و حماسه‌ی دینی را در آنان بیدار می‌کند. تاریخ ما مسلمانان یکی از غنی‌ترین تاریخها و پر از امجاد و افتخاراتی است که دیگر اقوام و ملل جهان فاقد آن‌اند. ما در طول این تاریخمان دارای شخصیات بسیار […]