شوخی Archives - سنت آنلاین
شوخی و تبسم پیامبر صلى الله علیه وسلم ۱۷ آذر ۱۳۹۷

شوخی و تبسم پیامبر صلى الله علیه وسلم

جریر رضی الله عنه می‌گوید: از وقتی که اسلام آوردم هیچ گاه پیامبر صلىٰ الله علیه وسلم مرا از دیدار خود منع نکرد و هرگاه مرا می‌دید، تبسم می‌کرد. (صحیح بخاری: ۶٠٨٩) ابوذر رضی الله عنه می‌گوید: رسول خدا صلىٰ الله علیه وسلم فرمود: من آخرین فردی را که از جهنم خارج شده و به بهشت […]