صاحب الزمان Archives - سنت آنلاین
صاحب الزمان کیست؟! ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

صاحب الزمان کیست؟!

  صاحب الزمان کسی است که حاکمیت، مالکیت و مدیریت زمان در اختیار اوست و زمام شب و روز به دست اوست و او خارج از حکم زمان است؛ یعنی زمان او را جوان و پیر نمی‌کند. صاحب الزمان احاطه بر زمان دارد و خود محاط زمان نیست. انسان‌ها حتیٰ انبیاء و أئمه و اولیاء […]