عبادت با دعای باران Archives - سنت آنلاین
عبادت با دعای باران ۱۵ دی ۱۳۹۷

عبادت با دعای باران

در برخی از مناطق دنيا نعمت مادی از قبيل باران و… بر مبنای سنت الله و شرايط منطقه‌ای فراوان است تا بدين طريق مردم آن مناطق امتحان و ابتلاء شوند. باز در برخی مناطق، نعمت معنوی و… به‌وفور يافته می‌شود؛ اما نعمت مادی از قبيل باران و… کمبود است تا بدين طريق مردم اين مناطق […]