عبدالمالک بن مروان Archives - سنت آنلاین
آیا مزرعهٔ پیاز دیده‌ای؟! ۱۴ آبان ۱۳۹۷

آیا مزرعهٔ پیاز دیده‌ای؟!

بر كسی پوشیده نیست كه داستانهای تاریخی حاوی درس‌ها، عبرت‌ها و حكمت‌هایی هستند كه شخص دانا آنها را استخراج می‌كند و فهیم درمی‌یابد و ماهر، نكته‌های موفقیت‌آمیزشان را می‌گیرد. در تاریخ داستانی آمده كه هزار بار جای عبرت دارد؛ داستان سفیر شدن امام عامر شعبی توسط خلیفهٔ اموی به سوی پادشاه روم. شعبی را تنها […]