عبدالناصر پسند Archives - سنت آنلاین
شعر انتخابات، با ترجمۂ بلوچی ۲۳ خرداد ۱۴۰۰

شعر انتخابات، با ترجمۂ بلوچی

تب و تاب انتخابات و دردهای همیشگی مردم بلوچ تا به کی مادرانم روانی شوند؟! کودکان وطن آسمانی شوند؟! برکه ی خشک یا هوتک پر ز آب موجب رنجش زندگانی شوند؟! گاندوان گرسنه، حفاظت شده باعث و بانی مرگ آنی شوند؟! تا به کی در کنار بزرگ آب ها شهرها کوزه ای آبرسانی شوند؟! تا […]

تَوَے الله ءِ پیغمبر توَے درستیں جهانا سر ۲۶ بهمن ۱۳۹۹

تَوَے الله ءِ پیغمبر توَے درستیں جهانا سر

تَوَے الله ءِ پیغمبر توَے درستیں جهانا سر محمد تو گچینیگَے رسولانی تها سرور قرانِ پاکَے آیاتاں ترا الله ئا ساڑاتگ تئی تعریف و توصیف اِں منی گنجایشا چه در اشاره کت گوں لنکک تو دو کپّا مَه جدا بیتگ رٹوکیں کافراں گوشتگ که اِے سحرنت و یا منتر هما کس که دلی سنگ اِں […]