عصمت Archives - سنت آنلاین
عصمت پیامبران علیهم السلام ۲۱ آبان ۱۳۹۷

عصمت پیامبران علیهم السلام

تعریف لغوی و اصطلاحی عصمت: معصوم از ماده‌ی «عصمه» به معنای منع است. (تهذیب اللغه: ۲/۵۴). قرطبی می‌گوید: عصمت را از آن جهت عصمت گویند که از ارتکاب معصیت باز می‌دارد. (تفسیر قرطبی: ۹/۱۸۴). و در اصطلاح عبارت‌ است از محفوظ و مصون داشتن اللّٰه پیامبرانش را از نقایص و اختصاص دادن آن‌ها به کمالات نفسی […]