علامه محمد عوامه Archives - سنت آنلاین
تأثیر علمای ربانی بر امت ۱۳ مرداد ۱۳۹۹

تأثیر علمای ربانی بر امت

تأثیر علمای ربانی بر امت هم مانند تاثیر انبیاء و رسل بر امت‌هایشان است و این به خاطر وراثتی است که از آنان دارند؛ پس تأثیری که وارث دارد، برگرفته از تأثیر موروث است. اين مسأله را بعضی علما به صورت مختصر و برخی به تفصیل بیان کرده‌اند. از جملهٔ آنها امام ابوبکر محمد بن […]