علی طنطاوی Archives - سنت آنلاین
۰۱ تیر ۱۴۰۰

از یهود نترسید

در نوشته‌هایمان می‌گوییم که یهود آماده است و ما خوابیم، آنها جدی هستند و ما به شوخی گرفته‌ایم. با این گفته‌ها همت‌ها را بیدار و عزم‌ها را برانگیخته می‌کنیم. اما حقیقتاً از حد گذشتیم و دعوت‌مان به شرّ شد؛ چرا که مردم گمان می‌کنند که یهودیان زور و قدرتی دارند و آنها را چیزی می‌شمارند. […]