عمربن عبدالعزیز Archives - سنت آنلاین
شگفت‌ترین محاکمه در طول تاریخ ۱۰ مهر ۱۳۹۷

شگفت‌ترین محاکمه در طول تاریخ

در زمان حکومت خلیفه‌ی دادگر “عمر بن عبدالعزیز”، اهالی سمرقند پس از این که لشکر اسلامی بدون هیچ گونه انذار قبلی یا دعوت، وارد شهرشان شده بود، فرستاده‌ای را به نزد خلیفه فرستادند. ایشان نامه‌ای را به فرستاده داد که در آن به قاضی (نامش جُمیع بود) دستور داد که در میان آنان قضاوت کند. […]