عکرمه ابن ابی الحکم Archives - سنت آنلاین
بیوگرافی و داستانی از حضرت عکرمه رضی الله عنه ۲۵ فروردین ۱۳۹۹

بیوگرافی و داستانی از حضرت عکرمه رضی الله عنه

رسول رحمت (صلی الله علیه وسلم): «به زودی عکرمه در حالی که ایمان آورده و مهاجر می باشد نزد شما خواهد آمد. مبادا به پدرش دشنام دهید، زیرا دشنام شما زنده را می آزارد و به مرده هم نمی رسد.» «مرحباً بالراکب المهاجر» خوش آمدی، ای سواره مهاجر «قسمتی از سلام و خوش آمد پیامبر(صلی […]