غدير Archives - سنت آنلاین
نگاهی کوتاه به روزهٔ غدیر خم از منظر اهل‌سنت ۰۵ مرداد ۱۴۰۰

نگاهی کوتاه به روزهٔ غدیر خم از منظر اهل‌سنت

پیامی از طرف یکی از مخاطبان کانال دربارهٔ روزهٔ روز غدیر خم و از منابع خود اهل‌سنت آمده بوداریخ بغداد (٩/ ٢٢١، ت. بشار، ط. دارالغرب) آورده است و خطیب معروف به ”حاطب لیل“ است؛ یعنی سره و ناسره را با هم جمع می‌کند و تحقیق و حکم حدیث یا روایت تاریخی را برعهدهٔ خود […]