غیبت Archives - سنت آنلاین
 حدیث ۰۹ مرداد ۱۴۰۰

 حدیث

الغیبة اشدّ من الزّنا رجانک: پُشت گویی کنگَے(غیبت کَنَگَے) گناه چه سیاهکاری و زنائَے(گناها) سک تر و بدترانت. #دلگوش: عالماں نبشتگ که اے حدیث موضوعے( بزاں دروغیں گپے) که رسول الله صلی الله علیه و سلمَے با پُشتا بندَگ بوتگ، اے بابتا پہ غیبتَے حرام بیگا گهترانت چہ اے حدیثا دلیل گِرَگ مبیت. دگه بازیں […]

تغییر عادت‌ها ۲۸ تیر ۱۳۹۹

تغییر عادت‌ها

دقت کرده‌اید ما آدم‌ها به خیلی چیزها عادت کرده‌ایم، طوری از جاده زندگی بیرون رفته‌ایم که زندگی ما با عادات بد گره خورده است؛ ما عادت کرده‌ایم همیشه در جست‌وجوی عیب دیگران باشیم، طعنه بزنیم، تهمت ببندیم، دروغ بگوییم، دیگران را تحقیر کنیم و… . از جاده زندگی گذر کرده‌ایم انگار هشدارهای خطر را ندیده‌ایم، […]