فاروق Archives - سنت آنلاین
ترمپے چه فاروق اعظم رضی الله عنه ئے ساوڑیں عدالتا ۲۰ مرداد ۱۴۰۰

ترمپے چه فاروق اعظم رضی الله عنه ئے ساوڑیں عدالتا

گوں واجه سربازی رحمه الله ئے قلما. مهتر عمر رضی الله عنه ماں وتی خلافتَے روچاں لهتے مردم مأمور کتگ ات داں بگرد انت و حیوانانی واهندان مَیل اَنت که گیش چه آیانی طاقتا کاراِش بگرنت و آیان په شری آپ و کاه بکننت. حتی دستوری داتگ ات که باید زینے ماں حیوانَے پشتا ایر […]