فاطمه رضی الله عنها Archives - سنت آنلاین
داستان وفات و بیماری حضرت فاطمه رضی الله عنها ۲۱ دی ۱۴۰۰

داستان وفات و بیماری حضرت فاطمه رضی الله عنها

 یکی از نشانه‌های وجود رابطه‌ی محکم و استوار بین حضرت ابوبکر و سیده فاطمه ‌این است که در مدّت بیماری ایشان، اسماء بنت عمیس همسر حضرت ابوبکر از او پرستاری می‌کرد و تا آخرین نفس‌های عمر پر برکت حضرت فاطمه بالای سرش بود، در غسل و تجهیز وی مشارکت داشته ‌است و حضرت علی نیز […]