فقر جوانی Archives - سنت آنلاین
«فقرِ جوانی» در جوانان ما ۱۸ شهریور ۱۴۰۱

«فقرِ جوانی» در جوانان ما

خانواده، ریشه و تار و پود اصلی و عمده بنای جامعه و شخصیت‌سازی فرزند است. اولین بوته زندگی در خانه و خانواده جوانه می‌زند. روشن است كه نعمت‎های خداوندی هر چه ارزشمندتر باشد، در روز واپسين حساب دشواتری را در پی خواهد داشت و جوانی نیز يكی از همان نعمت‎های سترگ و ارزشمندی است كه […]