مجرم Archives - سنت آنلاین
بيانيه خداوند در تخريب مساجد ۰۵ آذر ۱۳۹۷

بيانيه خداوند در تخريب مساجد

خداوند متعال که فرمانروای مطلق و ربّ تمام مخلوقات و صاحب زمین و زمان است، در هر موضوع و حادثه‌ای دینی و دنیایی، حکم و بیانیه دارد؛ این بیانیه‌ها برای شرایط هر عصر و مکان معتبراند؛ چون خداوند پروردگار هر عصر و مکانی است. خداوند نسبت به تخریب مساجد در قرآن مجید بیانیه‌ای جامع، صریح […]