مجمع فقهی هند Archives - سنت آنلاین
شركت‌هاى هرمى (شبكه‌ى بازاريابى) ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

شركت‌هاى هرمى (شبكه‌ى بازاريابى)

 در مصوبات مجمع فقهى هند آمده است: «بازاريابى شبکه‌اى رايج، مشتمل بر مفاسد مختلفى مى‌باشد و در آن فريب، غرر و مشروط نمودن معامله با يک امر غير مرتبط، تداخل يک معامله در معامله‌اى ديگر و صورت‌هاى شبه قمار و امثال آن از امور خلاف شرع وجود دارد و هدف مشتريان خريد نيست، بلكه به […]