محبت Archives - سنت آنلاین
آنچه در سفر به دارالعلوم و عین‌ العلوم آموختم ۲۵ شهریور ۱۴۰۱

آنچه در سفر به دارالعلوم و عین‌ العلوم آموختم

تواضع: یکی از صفت‌های انسان‌های مخلص الله تواضع است؛ سنبل علم و فهم دین افتادگی و تواضع می‌باشد. هر چقدر شخص مومن علم حاصل می‌کند بر تواضع او افزوده می‌شود، اوج تواضع در علمای عین العلوم به چشم می‌خورد شیخ الحدیث، مدیر، ناظم، مسئول و همه پرسنل حوزه در اوج تواضع قدم می‌نهادند، آن‌ها خود […]