محمدحسین برفی Archives - سنت آنلاین
یادی از مولانا محمدحسن برفی رحمه‌الله ۲۲ آبان ۱۳۹۷

یادی از مولانا محمدحسن برفی رحمه‌الله

آبان‌ماه سال گذشته کوتاه‌سفری داشتیم به خراسان‌زمین و در معیت دوستانی اهل فضل در منزل جناب مولوی محمود خلیلی‌نیا با شخصیت معنوی و صاحب‌نام آن دیار حضرت مولانا محمدحسن برفی – خداوند در صف صدیقان محشورش کند- زانوی تلمذ زدیم و از این عالم وارسته و ربانی بهره بردیم. مولانا برفی رحمه‌الله با محبت و […]