مساجد بازار و سهم زنان Archives - سنت آنلاین
مساجد بازار و سهم زنان ۰۲ فروردین ۱۳۹۸

مساجد بازار و سهم زنان

زنانی که برای ضرورت به بازار می‌روند و وقت نماز فرا می‌رسد کجا نماز بخوانند؟ در برخی از کشورهای اسلامی بخشی از مساجد و وضوخانه ها به زنان اختصاص داده شده تا بتوانند نمازشان را با طهارت جديد در صورت نياز و سر وقت ادا کنند، اين کار بسيار ستودنی و قابل تأسی است. اين […]