مولانا مفتی خالد دهواری رحمه الله Archives - سنت آنلاین
حلالیں روزیگَے اثر ماں انسانا ۰۱ شهریور ۱۴۰۰

حلالیں روزیگَے اثر ماں انسانا

بهرے چه استاد واجه مفتی خالد دهواری رحمه الله ئے دُرّیں گشتانکا که ماں عین العلوم گشتَے دارالافتائے تها بیانی کتگت حلالیں رزق و روزیگا ماں انسانَے زِردا بازیں اثرے داریت. ماں هندوستانا مردے هستَت که نامی سیّد عبدالله ات اے مرد سکّیں ٹُوهیں ذاکرے ات، اے واجهَے کار اش ات: که هر روچ گیابانا […]

خورشید شهرستان سراوان غروب کرد ۱۷ بهمن ۱۳۹۹

خورشید شهرستان سراوان غروب کرد

این روزها، آسمان شهرستان سراوان چادر غم و اندوه بر سر کشیده و بارانی از گریه و ناله، آه و فغان بر دل‌های شاگردان و مریدان مرحوم مفتی خالد دهواری رحمه‌الله‌‌تعالی در حال باریدن است. سرور و شادی این روزها به‌ کام شاگردان و مریدان او بسیار تلخ شده است. آسمان سراوان هم به گریه […]