میلاد Archives - سنت آنلاین
میلاد پیامبر صلی الله علیه وسلم ۲۹ آبان ۱۳۹۷

میلاد پیامبر صلی الله علیه وسلم

روز میلاد پیامبر صلی الله علیه وسلم روز بزرگی است، اما روز بعثت ایشان بزرگتر است، چرا که بعثت آغاز نزول کلام الله بود و شرف و منزلت پیامبر صلی الله علیه وسلم به پیامبری ایشان است. اما ایشان برای روز بعثتشان جشن نگرفتند، بنابراین من باب اولی امت ایشان نیز روز تولدشان را جشن […]