نمايندهٔ مردم تربت جام، تايباد، باخرز و صالح آباد Archives - سنت آنلاین
 تخریب شخصیت‌های مورد رجوع و حمله به افراد مورد قبول عام بحران کشور را تشدید می‌کند ۰۹ آذر ۱۴۰۱
دکتر جلیل رحیمی جها‌ن‌آبادی

 تخریب شخصیت‌های مورد رجوع و حمله به افراد مورد قبول عام بحران کشور را تشدید می‌کند

سنت‌آنلاین| دکتر جلیل رحیمی جها‌ن‌آبادی نمايندهٔ مردم تربت جام، تايباد، باخرز و صالح آباد در نطق میان‌دستور دیروز سه‌شنبه ٨ آذر ١٤٠١ در مجلس شورای اسلامی گفت: