پاسخ قرآنی و نبوی Archives - سنت آنلاین
پاسخ قرآنی و نبوی به آنان که پیامبر را غیب‌دان تصور می‌کنند! ۱۵ آبان ۱۳۹۷

پاسخ قرآنی و نبوی به آنان که پیامبر را غیب‌دان تصور می‌کنند!

برخی از فرقه‌های اسلامی بر این باورند که پیامبر اسلام و حتی دیگران غیب می‌دانند و درین باره روایات و دلایل محکم به گمان خود دارند، قرآن که کلام الله و صحیح‌ترین مدرک اسلامی است به صراحت تمام به پیامبر دستور می‌دهد که نسبت به این مطلب دیدگاه خود را طبق کلام الله اظهار بفرماید […]

پاسخ قرآنی و نبوی به آنان که پیامبر را غیب‌دان تصور می‌کنند ۱۰ مهر ۱۳۹۷

پاسخ قرآنی و نبوی به آنان که پیامبر را غیب‌دان تصور می‌کنند

برخی از فرقه‌های اسلامی بر این باورند که پیامبر اسلام و حتی دیگران غیب می‌دانند و درین باره روایات و دلایل محکم به گمان خود دارند، قرآن که کلام الله و صحیح‌ترین مدرک اسلامی است به صراحت تمام به پیامبر دستور می‌دهد که نسبت به این مطلب دیدگاه خود را طبق کلام الله اظهار بفرماید […]