پاسداری از تقویم قمری Archives - سنت آنلاین
پاسداشت تقویم هجری ‌قمری؛ چرا و چگونه؟ ۰۲ شهریور ۱۳۹۹

پاسداشت تقویم هجری ‌قمری؛ چرا و چگونه؟

امروزه بیش از چهل تقویم در جهان رایج و برخی از آنها بیش از بقیه مشهوراند. بیشتر این تقویم‌ها شمسی و برخی هم قمری هستند. بر اساس روایت‌های تاریخی، مصری‌ها از نخستین ملت‌هایی بودند که حساب شمسی را بنیاد تقویم خود قرار دادند. در تقویم‌های شمسی فصل‌های چهارگانهٔ سال مد نظر قرار گرفته‌اند و هر […]