پاکیزه Archives - سنت آنلاین
مؤمن پاکیزه است! ۲۲ شهریور ۱۳۹۷

مؤمن پاکیزه است!

نویسنده: عبدالعلی شفیعی قلب مؤمن ایستگاه ایمان است که پاکیزگی را جذب کرده و گندگی را می‌زداید، زمانی‌که جسم و ایستگاه ایمان پاکیزه شود مؤمن محلی برای زیبایی‌ها قرار می‌گیرد. مؤمن گندگی را نمی‌پذیرد و سعی دارد تمام اعمال و کردارش پاکیزه شود. کسب و کارش پاکیزه؛ مخارجش پاکیزه؛ گویشش پاکیزه؛ عبادتش پاکیزه؛ خورد و […]