چهره عریان فقر Archives - سنت آنلاین
چهره عریان فقر و مسئولان ناکارآمد ۱۵ مهر ۱۳۹۷

چهره عریان فقر و مسئولان ناکارآمد

صبح دیروز در حالیکه در یکی از کوچه‌های مرکز شهر زاهدان منتظر  کاری بودم صحنه‌های نازیبایی به چشمم خورد که تاسفم را برانگیخت و از اینکه جز نوشتن این سطور و احساس شرمندگی در مقابل مردمم نتوانستم کاری انجام دهم به‌حال خود و‌ مملکتم افسوس خوردم. در مدت حدود یک ساعت انتظارم، سه نفر فقیر […]