کليد شادى Archives - سنت آنلاین
آخر چرا غم؟ ۲۰ بهمن ۱۳۹۹

آخر چرا غم؟

زین همه شادی چرا غم خواستی از کریمان، از چه رو کم خواستی دلی کـه سخـت ز هر غم تپـید شـاد نماند کسی که زود دل آزرده گشت دیر نزیست  اگر فقیر هستی، غم مخور! زیرا دیگرانی غیر از تو هستند که به دلیل بدهکاری در زندان به سر می‌برند و از مال و صحت […]