کودک سخاوتمند Archives - سنت آنلاین
کودک سخاوتمند قصه می‌خواهد ۱۸ آذر ۱۳۹۷

کودک سخاوتمند قصه می‌خواهد

سرمای پاییز و باد سردش هنوز از تیک‌وتاک نیفتاده، صدای خش‌خش برگ درختان زرد و هوای نسبتاً سرد عصری احساس می‌شود همراه پسرم احسان وسط فلکۀ میدان امام خمینی بیرجند بر پلۀ مرمری نشسته‌ام. روبه‌رویم سینما‌ست، پوستر یک فیلم سر درب سینما نقش بسته است، مردی را کشیده‌اند که با پلک‌های بسته لبخند‌ می‌زند. گوشه‌ای […]