گلستان نیازمندِ همدلی و مهربانی ماست Archives - سنت آنلاین
گلستان نیازمندِ همدلی و مهربانی ماست ۰۳ فروردین ۱۳۹۸

گلستان نیازمندِ همدلی و مهربانی ماست

حوادث طبیعی همچون سیل و زلزله از آن جمله حوادثی هستند که می‌توانند ترجمان انسانیت و معنابخش همدلی و ایثار باشند. اگر امروز سیل عزمِ برکندنِ بنیان گلستان را کرده است، دیروز زلزله ریشه زندگی کرمانشاه را نشانه رفته بود. اما آنچه که توانست ریشه زندگی در کرمانشاه را زنده بدارد و جوانه‌های زندگی را […]